Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Uit het onderzoek & persberichten


Partnerschap tussen ouders en professionals in de Jeugdhulpverlening.

Petra Swennenhuis en Hélène Leenders presenteerden op 23 mei 2019 bij het NJI congres Jeugd in Onderzoek de bevindingen op basis van 103 interviews met ouders die studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek in 2018 uitvoerden in de volle breedte van het werkveld van de jeugdhulpverlening. Onderzocht werd of de kwaliteit van de samenwerking(srelatie) en de mate waarin ouders eigen regie over de opvoeding ervaren samenhangt met type zorgaanbod (instellingen voor ambulante opvoedingsondersteuning; semi-residentiële instellingen en dagopvang; en residentiële instellingen voor jeugdhulpverlening. De powerpointpresentatie vind je hier.

 

Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg.

In dit themanummer gaan Hélène Leenders en Paul Mutsaers in op de cultuurresponsiviteit van leerkrachten in hun gesprekken met migrantenouders en laagopgeleide ouders van oorspronkelijk Nederlandse komaf.

Centraal staan de houdingsaspecten van leerkrachten in het omgaan met ouders met een ander referentiekader, andere culturele of etnische achtergrond en/of andere thuistaal (inclusief dialect). Er is gekeken of zij blijk geven open te staan voor de gevoelens, behoeften en perspectieven van deze ouders. Verdiepen leerkrachten zich in de leefwereld van ouders, hun thuissituatie en thuistaal? Stellen zij zich begripvol op en houden ze rekening houden met (on)mogelijkheden van ouders?

In de 55 interviews met leraren en 27 interviews met ouders vonden we geen negatieve houding van leerkrachten tegenover kwetsbare of incompetente ouders uit gezinnen die kampen met multi-problematiek, of jegens ouders van niet-westerse komaf. Alle leerkrachten blijken zich in voorkomende gevallen niet-veroordelend op te stellen. We troffen juist sensitieve en compassievolle leerkrachten aan die laagopgeleide en niet-westerse ouders stimulerend tegemoet treden.

Lees het hele artikel in Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15 (4), 37-42.

_________________________________________________________

Ouders en leraren delen een kostbaar iets. Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs.

Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet altijd van een leien dakje, vooral niet wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Opvallend genoeg blijken leraren juist in heel lastige situaties goed met ouders samen te werken en weten zij er bij conflicten samen uit te komen.

Lees het hele artikel van Leenders en Van Swet in Passend Onderwijs Magazine, 6 (4), 6-10.

___________________________________________________________________________________________________

Een sterke samenwerkingsrelatie tussen leerkrachten en ouders is van belang om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Waaraan hebben ouders behoefte en wat is hun ervaring? En hebben ouders met een kind met een passend onderwijs arrangement andere ervaringen dan ouders van ‘reguliere’ kinderen? We vroegen het aan ouders op reguliere basisscholen, scholen met veel gewichtenleerlingen (‘stimuleringsscholen’) en scholen voor speciaal onderwijs.

Lees het artikel op Didactief online

___________________________________________________________________________________________________

Zo werk je beter samen met ouders in het basisonderwijs

Leraar24 heeft een uitgebreid overzicht van aanbevelingen uit het onderzoek geplaatst met doorkliks naar de pagina's van onze website die gaan over hoe je het beste met ouder afstemt over wederzijdse verwachtingen, hoe je hen kunt ondersteunen bij het thuisleren van hun kinderen, en hoe je cultuursensitieve gespreksvaardigheden kunt oefenen.

___________________________________________________________________________________________________

Interview met projectleider over het nut van het goede oude huisbezoek.

Niets werkt zo goed voor het contact tussen leerkracht en ouders van basisschoolkinderen als het aloude huisbezoek. Ook leesmoeders, computervaders en andere manieren om informeel contact te hebben met de leerkracht, leggen een fundament voor een goede relatie. Dat komt uiteindelijk het kind ten goede.

__________________________________________________________

Het belang van educatief partnerschap. Een leerkracht, onderzoeker, opleider, schooldirecteur, bestuurder en praktijkonderzoeker aan het woord.

Met dank aan: Kevin Keulers, Carla Haelermans, Marleen van Daal, Ilona Beaumont, Bert Nelissen en Johan de Jong


Symposium 'Verschillende ouders, verschillende leerkrachten'
Universiteit Maastricht  7 februari 2018

Op 7 februari is het afsluitende symposium van dit onderzoeksproject geweest. Op veler verzoek vindt u hier de presentaties.

Verschillende ouders, verschillende leerkrachten - Dr. Hélène Leenders, Mélanie Monfrance, Dr. Johan de Jong, Martine Tiessen en Esther Michiels - Fontys Hogeschool Pedagogiek

Beter samenwerken met ouders - Dr. Mariëtte Lusse - Hogeschool Rotterdam

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs: wat leren ouders aan hun kinderen? - Dr. Sofie Cabus - Katholieke Universiteit Leuven, Maastricht

Foto impressie


Lees verder


Met het project ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ heeft Fontys Hogeschool Pedagogiek de internationale Early Researcher award van de Assocation for Teachers Education in Europe (ATEE) gewonnen. Klik hier voor het persbericht.


De training 'cultuursensitieve gespreksvaardigheden', ontwikkeld door leerkrachten, studenten en docenttrainers, is opgenomen in het Lerarenregister! In de laatste week voor de zomervakantie werden de certificaten feestelijk uitgereikt aan 14 leerkrachten en 9 studenten. Lees verder.


 

 

 

 Bekijk het minicollege door op de afbeelding te klikken