Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Themaportretten Inspirerende praktijken


Anderstalige ouders betrekken op bs de Driepas (taalschool), Echt

Op de Driepas, de taalschool in Echt, komen veel nieuwkomers met een andere thuistaal. De school weet anderstalige ouders goed bij school te betrekken door de ontwikkeling van kinderen te visualiseren. Ze gebruiken onder andere pictogrammen en filmopnames van kinderen. Lily, de IB-er, juf Henriette, leerling Tatjana en haar vader leggen in dit filmpje uit hoe dit gedaan wordt.

Het huisbezoek op SBO de Griffel, Heerlen

Het huisbezoek is een heel waardevolle manier om een sterke en duurzame verbinding met ouders en kinderen te leggen en de opvoedingsmilieus te verbinden. Vooral in het speciaal (basis)onderwijs gaan leerkrachten op huisbezoek. En daar valt veel van te leren voor reguliere scholen. In dit filmpje leggen twee kinderen, hun moeder en de leerkrachten uit hoe dit op hun school gaat, en waarom het huisbezoek zo belangrijk is

Het huisbezoek op SO Catharina, Heerlen

Het huisbezoek is een heel waardevolle manier om een sterke en duurzame verbinding met ouders en kinderen te leggen en de opvoedingsmilieus te verbinden. Vooral in het speciaal (basis)onderwijs gaan leerkrachten op huisbezoek. En daar valt veel van te leren voor reguliere scholen. In dit filmpje leggen een kind, een ouder en een leerkracht uit hoe dit op hun school gaat, en waarom het huisbezoek zo belangrijk is.

Student-led conference

At the ATEE-winterconference (17-19 February, Utrecht) we present an illustrative example of a strong school practice: the use of student-led conferences instead of regulated parent-teacher conferences.

De kracht van de oudergeleding MR voor partnerschap school en ouders

Docenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek die ook lid zijn van de oudergeleding van de MR op Kindante en Innovo scholen leggen in dit rondetafel gesprek uit wat de kracht van de MR is bij de verbinding tussen ouders en de school en welke rol de oudergeleding kan vervullen bij het vormgeven van educatief partnerschap.

Een alternatieve start van het schooljaar (bs. De Wegwijzer, de Broederschool en Eikenderveld, Heerlen)

Er zijn verschillende manieren om het schooljaar anders te starten dan met een centrale informatieavond. Door een alternatieve bijeenkomst wordt de basis gelegd voor een laagdrempelig contact met ouders, waardoor zij ook in de rest van het schooljaar makkelijk de weg naar school en voorzieningen weten te vinden. Dit filmpje geeft een sfeerimpressie van een alternatieve start van het schooljaar op drie Heerlense basisscholen. Een lijst van activiteiten is toegevoegd.

Het leren thuis stimuleren via VVE (bs. De Wegwijzer, Heerlen)

Een kijkje bij de VVE-oudercursus laat zien hoe een leerkracht samen met een groep ouders het thuis leren bevordert (leren voorlezen, taal stimuleren en praten over school). De leerkracht geeft inzicht in waar de kinderen op school mee bezig zijn en legt de verbinding met wat ouders thuis kunnen doen. Ook opvoedingsvragen worden met elkaar besproken.

Communityvorming (bs. De Wegwijzer, Heerlen)

In dit filmpje is te zien hoe in de relatie tussen ouders en school ook de maatschappelijke voorzieningen in de wijk worden betrokken. De school speelt hierin een verbindende rol. Door in te zetten op gemeenschapsvormende activiteiten wordt een basis gelegd voor laagdrempelig contact en korte lijnen tussen ouders, school en wijk.

Classdojo (bs. Aan de Meule, Sittard)

Leerlingen, leerkrachten, directeur en een ouder leggen op aansprekende wijze uit hoe Classdojo werkt. Classdojo is de meest krachtige en veelzijdige digitale schoolomgeving voor samenwerking school - ouders. Er is input van kinderen mogelijk en afstemming op individuele ondersteuningsbehoefte van kinderen; inzetbaar voor thuisondersteuning, ook geschikt voor laaggeletterde en anderstalige ouders en bruikbaar voor duopartners, nieuwe leerkrachten en vervangers.

Leerkracht-ouder-kind gesprekken en het portfolio (bs. Aan de Meule, Sittard)

Leerlingen, ouder en leerkrachten vertellen hoe waardevol driehoeksgesprekken zijn en leggen uit hoe dit aan de hand van een portfolio wordt vormgegeven. Dit is een sterke praktijk voor educatief partnerschap, die meer navolging verdient.