Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Schoolportretten Inspirerende praktijken


bs Petrus Canisius, Puth

Basisschool Petrus Canisius in Puth heeft een bijzondere leerling- en ouderpopulatie. Er zijn drie NT2-klassen en acht reguliere groepen. Door geïntegreerde opvang te bieden met veel contacten tussen de Nederlandstalige en anderstalige leerlingen draagt de school bewust bij aan de integratie van buitenlandse families en nieuwkomers. In dit filmpje leggen leerlingen, ouders, directie en leerkrachten uit hoe het werkt op hun wereldschool.

Bs. Leyenbroek Sittard

Op Bs. Leyenbroek is van begin tot eind van een schooldag gefilmd hoe educatief partnerschap met ouders wordt vormgegeven. Hierbij speelt onder andere informeel contact met ouders en toegankelijkheid van de school een belangrijke rol. De kinderen zelf zijn de spil van de verbinding tussen school en thuis. In het filmpje leggen directeur, leerkrachten en ouders uit hoe het werkt.

Bs. Eikenderveld Heerlen

Op Bs. Eikenderveld wordt de inrichting van de omgeving binnen en buiten ingezet voor de verbinding tussen ouders en school. Door ouders te betrekken in de school middels vieringen en inloopochtenden en de wereld van thuis een plek te geven in de school middels bijvoorbeeld een praatpop of een fotowand, wordt er bewust gewerkt aan het verbinden van de opvoedingsmilieus.

Bs. de Schakel Heerlen

In dit interview op Bs. De Schakel laat de leerkracht duidelijk zien hoe de relatie met ouders voortdurend de aandacht heeft in bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken, informele bijeenkomsten en ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Binnen het team wordt er steeds bewust nagedacht over hun visie op ouderbetrokkenheid: 'Waar zijn wij van?' 'Met welke ouders hebben we te maken?' 'Wat doen wij en waarom doen we het zo?'