Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Tools


 

samen thuis het taalhuiswerk oefenen

Hoe kun je samen met je kind oefenen op het gebruik van de persoonsvorm, het werkwoord, het gezegde en het gebruik van de hoofdletter? De instructiefilmpjes helpen je op weg.

Klavertje Vier voor kennismakingsgesprekken en zorggesprekken

Het Klavertje 4 biedt een compleet pakket van invulbladen, praatpapieren en toelichting om gesprekken met ouders en kind in dialoog te voeren. Leerkrachten en IB-ers kunnen hiermee beter wederzijdse verwachtingen met ouders en kind afstemmen; en ouders en kind actief betrekken bij zorggesprekken. Ook zeer geschikt voor driehoeksgesprekken.

Praatpapieren en invulbladen

Er zijn diverse materialen door scholen beschikbaar gesteld waarmee zij ouders en kinderen de gelegenheid geven om zich te kunnen voorbereiden op een oudergesprek.

Vijf digitale schoolomgevingen in beeld

Vijf digitale omgevingen die in het onderzoek het vaakst voorkomen zijn, zijn door studenten geanalyseerd op inzetbaarheid voor educatief partnerschap en verbinden van de opvoedingsmilieus. Klik verder voor een uitgebreide toelichting compleet met instructiefilmpjes.

Voorleestips voor ouders met kinderen van 0-4, 4-6 en 7+ jaar

Een overzicht van digitale (voor)leestips voor ouders, geordend per leeftijdscategorie. Deze kunnen doorgegeven worden aan ouders om hen te motiveren en te ondersteunen bij het voorlezen en meelezen.

Praatpop

Aan de hand van pop en opdrachten kunnen ouders thuis leerzame activiteiten met kinderen doen. Zo wordt thuisleren op een laagdrempelige manier bevorderd