Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Anderstalige en laaggeletterde ouders


 • Sterk aanbevolen: twee goede studies voor inspiraties, ervaringen en tips voor samenwerking tussen school en ouders voor meer taalstimulering thuis. Zie de publiekspublicatie 'Taal begint thuis' van het promotieonderzoek van Martine van de Pluijm (Hogeschool Rotterdam/ Open Universiteit) en het stappenplan 'Aanpak laaggeletterdheid ouders' van de Stichting Lezen en Schrijven.
 
 • Maak gebruik van afbeeldingen. Teken zelf tijdens een gesprek en gebruik picto’s.
 • Gebruik bij het bespreken van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling met anderstalige of laaggeletterde ouders duidelijk beeldmateriaal bijvoorbeeld: geïlustreerd rapport onderbouw, door kind ingevuld, ligt ten grondslag aan oudergesprek. Ouders kunnen meekijken en aanvullen hoe het kind zich ontwikkelt (tool bs. St. Paulus rapport groep 1 en groep 2).
 • Heeft jouw school communicatiemateriaal voor anderstalige ouders, deel het met ons.
 • Maak bij belangrijke gesprekken gebruik van een tolk.
  • Vraag de ouders eerst zelf wie dit kan zijn, bijvoorbeeld een buurvrouw of kennis van het gezin of iemand anders binnen de school met dezelfde achtergrond en taal als de ouder;
  • Maak een lijstje (gebruik de schoolgemeenschap) van betrokken ouders die je kunt bellen om te komen tolken;
  • Laat het kind aanschuiven bij gesprekken.
 • Een vertaalapp, zoals google translate, kan een goed hulpmiddel zijn voor anderstalige ouders om briefjes en mails van de leerkracht te vertalen.

Heeft jouw school ook goede tips en tools, deel ze met ons!