Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Anderstalige en laaggeletterde ouders


 

 • Maak gebruik van afbeeldingen. Teken zelf tijdens een gesprek en gebruik picto’s.
 • Gebruik bij het bespreken van sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling met anderstalige of laaggeletterde ouders duidelijk beeldmateriaal bijvoorbeeld: geïlustreerd rapport onderbouw, door kind ingevuld, ligt ten grondslag aan oudergesprek. Ouders kunnen meekijken en aanvullen hoe het kind zich ontwikkelt (tool bs. St. Paulus rapport groep 1 en groep 2).
 • Maak bij belangrijke gesprekken gebruik van een tolk. Zeker bij de slechtnieuwsgesprekken.
  • Vraag de ouders eerst zelf wie dit kan zijn, bijvoorbeeld een buurvrouw of kennis van het gezin of iemand anders binnen de school met dezelfde achtergrond en taal als de ouder;
  • Maak een lijstje (gebruik de schoolgemeenschap) van betrokken ouders die je kunt bellen om te komen tolken;
  • Laat het kind aanschuiven bij gesprekken.
  • Als een echte tolk nodig is, maar dit niet structureel mogelijk is (bijv vanwege de kosten), laat deze dan twee keer per jaar bijvoorbeeld een ochtend naar school komen en nodig de anderstalige ouders uit om hun vragen te (komen) stellen.

 • Laat informatie (brieven, schoolgids) voor ouders vertalen door een ouder die al beter Nederlands spreekt, zodat anderstalige ouders geen belangrijke informatie missen. Ouders, ook de tolkende ouder, voelen zich hierdoor serieus genomen;
 • Een vertaalapp, zoals google translate, kan een goed hulpmiddel zijn voor anderstalige ouders om briefjes en mails van de leerkracht te vertalen.

 • Heeft jouw school communicatiemateriaal voor anderstalige ouders, deel het met ons.

Heeft jouw school ook goede tips en tools, deel ze met ons!