Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Nieuws

Hélène Leenders en Paul Mutsaers gaan in het themanummer over Diversiteit in op de cultuurresponsiviteit van leerkrachten in hun gesprekken met migrantenouders en laagopgeleide ouders van oorspronkelijk Nederlandse komaf. Lees hoe sensitief en compassievol leerkrachten van basisscholen in Limburg omgaan met ouders met een ander referentiekader, een andere culturele of etnische achtergrond en/of een andere thuistaal (ook het dialect).  Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15 (4), 37-42.

Educatief partnerschap - interactief kennisplatform


 

“Een goeie relatie met de juf of meester is zo belangrijk. Ik bedoel, als er iets aan de hand is, dan moet ik me ook op m’n gemak voelen. Als ik iets moeilijks moet bespreken, of als mijn kind iets stoms heeft gedaan, dan is het fijn als je al met elkaar kunt opschieten. Ik heb echt een klik met de meester dit jaar, de relatie is 100%. Eerlijkheid, open (…) Ik kan over alles met ‘m praten, met respect natuurlijk, en beleefd”  (ouder van zorgleerling, stimuleringsschool). 

Praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld met leerkrachten, onderzoekers en aankomende onderwijs professionals.

Dit interactieve kennisplatform is gecreëerd om praktijkkennis van leerkrachten van verschillende typen scholen te verzamelen en te delen. Onderzoeksresultaten uit het vragenlijstonderzoek en de interviews, sterke voorbeelden en inspirerende praktijken uit de interviews en de training, en tools van leerkrachten en studenten om educatief partnerschap te versterken worden op dit platform gedeeld. De website wordt maandelijks geupdated met nieuwe tools en praktijken.

Deel jullie eigen goede ervaringen met educatief partnerschap op deze website door middel van dit adres: info@educatief-partnerschap.nl

Leerkrachten, ouders en studenten, meld je aan bij de Facebook-groep. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer er nieuw materiaal op de site is gezet.


Foto bs Valkenburg door Sarah Laven