Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Nieuws

Tegenvallende leerprestaties, pestgedrag, verwaarlozing. Soms gaan oudergesprekken over een moeilijk onderwerp. Hoe pak je dit nou aan? Het creëren van een vertrouwensrelatie met ouders met een andere etnische of culturele achtergrond vergt vaak extra aandacht en inspanning van de leerkracht. Het overbruggen van verschillen in het belang van het kind is soms een echte uitdaging. Leer je ouderpopulatie kennen. Wie zit er tegenover je? Wat vindt hij/zij belangrijk in de opvoeding en omgang met elkaar?
In de cursus cultuur-sensitieve gespreksvoering met ouders leer je oudergesprekken te voeren over uiteenlopende onderwerpen.

 

Educatief partnerschap - interactief kennisplatform


 

“Een goeie relatie met de juf of meester is zo belangrijk. Ik bedoel, als er iets aan de hand is, dan moet ik me ook op m’n gemak voelen. Als ik iets moeilijks moet bespreken, of als mijn kind iets stoms heeft gedaan, dan is het fijn als je al met elkaar kunt opschieten. Ik heb echt een klik met de meester dit jaar, de relatie is 100%. Eerlijkheid, open (…) Ik kan over alles met ‘m praten, met respect natuurlijk, en beleefd”  (ouder van zorgleerling, stimuleringsschool). 

Praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld met leerkrachten, onderzoekers en aankomende onderwijs professionals.

Dit interactieve kennisplatform is gecreëerd om praktijkkennis van leerkrachten van verschillende typen scholen te verzamelen en te delen. Onderzoeksresultaten uit het vragenlijstonderzoek en de interviews, sterke voorbeelden en inspirerende praktijken uit de interviews en de training, en tools van leerkrachten en studenten om educatief partnerschap te versterken worden op dit platform gedeeld. De website wordt maandelijks geupdated met nieuwe tools en praktijken.

Deel jullie eigen goede ervaringen met educatief partnerschap op deze website door middel van dit adres: info@educatief-partnerschap.nl

Leerkrachten, ouders en studenten, meld je aan bij de Facebook-groep. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer er nieuw materiaal op de site is gezet.


Foto bs Valkenburg door Sarah Laven