Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Nieuws

Leraar24 heeft onder de titel Zo werk je beter samen met ouders in het basisonderwijs op 29 juni een uitgebreid overzicht van aanbevelingen uit ons onderzoek geplaatst. De succesfactoren voor educatief partnerschap zijn op een rij gezet en voorzien van doorkliks naar de pagina's van onze website die gaan over het belang van informele contactmomenten, een duidelijk besluitvormingsproces, het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en het ondersteunen van ouders bij thuisleren. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van cultuursensitieve gespreksvaardigheden. Kijk bij "uit het onderzoek".

 

Educatief partnerschap - interactief kennisplatform


 

“Een goeie relatie met de juf of meester is zo belangrijk. Ik bedoel, als er iets aan de hand is, dan moet ik me ook op m’n gemak voelen. Als ik iets moeilijks moet bespreken, of als mijn kind iets stoms heeft gedaan, dan is het fijn als je al met elkaar kunt opschieten. Ik heb echt een klik met de meester dit jaar, de relatie is 100%. Eerlijkheid, open (…) Ik kan over alles met ‘m praten, met respect natuurlijk, en beleefd”  (ouder van zorgleerling, stimuleringsschool). 

Praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld met leerkrachten, onderzoekers en aankomende onderwijs professionals.

Dit interactieve kennisplatform is gecreëerd om praktijkkennis van leerkrachten van verschillende typen scholen te verzamelen en te delen. Onderzoeksresultaten uit het vragenlijstonderzoek en de interviews, sterke voorbeelden en inspirerende praktijken uit de interviews en de training, en tools van leerkrachten en studenten om educatief partnerschap te versterken worden op dit platform gedeeld. De website wordt maandelijks geupdated met nieuwe tools en praktijken.

Deel jullie eigen goede ervaringen met educatief partnerschap op deze website door middel van dit adres: info@educatief-partnerschap.nl

Leerkrachten, ouders en studenten, meld je aan bij de Facebook-groep. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer er nieuw materiaal op de site is gezet.


Foto bs Valkenburg door Sarah Laven