Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Uit het onderzoek


Op deze pagina wordt materiaal gedeeld uit de verschillende onderdelen van het project die voor de scholen en de opleidingen interessant zijn.

Het belang van educatief partnerschap. Een leerkracht, onderzoeker, opleider, schooldirecteur, bestuurder en praktijkonderzoeker aan het woord.

Met dank aan: Kevin Keulers, Carla Haelermans, Marleen van Daal, Ilona Beaumont, Bert Nelissen en Johan de Jong


Symposium 'Verschillende ouders, verschillende leerkrachten'
Universiteit Maastricht  7 februari 2018

Op 7 februari is het afsluitende symposium van dit onderzoeksproject geweest. Op veler verzoek vindt u hier de presentaties.

Verschillende ouders, verschillende leerkrachten - Dr. Hélène Leenders, Mélanie Monfrance, Dr. Johan de Jong, Martine Tiessen en Esther Michiels - Fontys Hogeschool Pedagogiek

Beter samenwerken met ouders - Dr. Mariëtte Lusse - Hogeschool Rotterdam

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs: wat leren ouders aan hun kinderen? - Dr. Sofie Cabus - Katholieke Universiteit Leuven, Maastricht

Foto impressie


Lees verder


Met het project ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ heeft Fontys Hogeschool Pedagogiek de internationale Early Researcher award van de Assocation for Teachers Education in Europe (ATEE) gewonnen. Klik hier voor het persbericht.De training 'cultuursensitieve gespreksvaardigheden', ontwikkeld door leerkrachten, studenten en docenttrainers, is opgenomen in het Lerarenregister! In de laatste week voor de zomervakantie werden de certificaten feestelijk uitgereikt aan 14 leerkrachten en 9 studenten. Lees verder.