Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Uit het onderzoek & persberichten


Op deze pagina worden persberichten gedeeld en materiaal uit de verschillende onderdelen van het project die voor de scholen en de opleidingen interessant zijn.

 

Zo werk je beter samen met ouders in het basisonderwijs

Leraar24 heeft een uitgebreid overzicht van aanbevelingen uit het onderzoek geplaatst met doorkliks naar de pagina's van onze website die gaan over hoe je het beste met ouder afstemt over wederzijdse verwachtingen, hoe je hen kunt ondersteunen bij het thuisleren van hun kinderen, en hoe je cultuursensitieve gespreksvaardigheden kunt oefenen.

________________________________________________________________________________________________________

Interview met projectleider over het nut van het goede oude huisbezoek.

Niets werkt zo goed voor het contact tussen leerkracht en ouders van basisschoolkinderen als het aloude huisbezoek. Ook leesmoeders, computervaders en andere manieren om informeel contact te hebben met de leerkracht, leggen een fundament voor een goede relatie. Dat komt uiteindelijk het kind ten goede.

_______________________________________________________________

Het belang van educatief partnerschap. Een leerkracht, onderzoeker, opleider, schooldirecteur, bestuurder en praktijkonderzoeker aan het woord.

Met dank aan: Kevin Keulers, Carla Haelermans, Marleen van Daal, Ilona Beaumont, Bert Nelissen en Johan de Jong


Symposium 'Verschillende ouders, verschillende leerkrachten'
Universiteit Maastricht  7 februari 2018

Op 7 februari is het afsluitende symposium van dit onderzoeksproject geweest. Op veler verzoek vindt u hier de presentaties.

Verschillende ouders, verschillende leerkrachten - Dr. Hélène Leenders, Mélanie Monfrance, Dr. Johan de Jong, Martine Tiessen en Esther Michiels - Fontys Hogeschool Pedagogiek

Beter samenwerken met ouders - Dr. Mariëtte Lusse - Hogeschool Rotterdam

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs: wat leren ouders aan hun kinderen? - Dr. Sofie Cabus - Katholieke Universiteit Leuven, Maastricht

Foto impressie


Lees verder


Met het project ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ heeft Fontys Hogeschool Pedagogiek de internationale Early Researcher award van de Assocation for Teachers Education in Europe (ATEE) gewonnen. Klik hier voor het persbericht.


De training 'cultuursensitieve gespreksvaardigheden', ontwikkeld door leerkrachten, studenten en docenttrainers, is opgenomen in het Lerarenregister! In de laatste week voor de zomervakantie werden de certificaten feestelijk uitgereikt aan 14 leerkrachten en 9 studenten. Lees verder.


 

 

 

 Bekijk het minicollege door op de afbeelding te klikken