Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Projectbeschrijving


Project: ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’ (RAAK publiek 2015-02-39P)

Binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek loopt van maart 2016 tot maart 2018 een door RAAK-SiA gesubsidieerd praktijkonderzoek waarin basisscholen met verschillende ouderpopulaties centraal staan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een honderdtal scholen in Zuid-Limburg: reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Het doel van het project is om:

  • De aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders te onderzoeken en na te gaan hoe leerkrachten invulling geven aan educatief partnerschap;
  • Deze kennis en praktijkvoorbeelden te delen met leerkrachten;
  • Onderwijs te genereren over hoe cultuursensitieve competenties van (aankomende) professionals bevorderd kunnen worden.

Een uitgebreide omschrijving van het project vind je hier


Klik hier voor het pdf-bestand.

 


De partners van het project zijn: