Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

De ouderrol thuis


 

 • Als je erachter wil komen hoe ouders thuis zaken aanpakken, vraag dan eerst naar alledaagse dingen. Later in het gesprek kun je dan vragen hoe laat het kind eigenlijk naar bed gaat of hoe ouders omgaan met lastig gedrag.
 • Voer de huisbezoeken (opnieuw) in. Ouders zijn dan in een veilige omgeving en vertellen veel meer dan wanneer zij op school komen. Op deze manier leer je ouders beter kennen en kun je hier je verwachtingen op afstemmen.
 • Als je met portfolio’s werkt
  • Geef ze mee naar huis zodat ouders er met hun kind naar kunnen kijken en zich kunnen voorbereiden op het oudergesprek.
  • Voeg een praatblad toe dat ouders thuis van te voren kunnen invullen.
 • Vraag kinderen om foto’s / verhalen van thuis mee te brengen en geef deze een plek op de gang, zodat ouders ze ook kunnen zien.
 • Als je het idee hebt dat kinderen thuis andere vaardigheden laten zien dan op school (bv lezen, motoriek etc), vraag ouders eens om een filmpje te maken.
 • Geef kinderen in de onderbouw een praatpop mee naar huis.
  • Aan de hand van pop en opdrachten kunnen ouders leerzame dingen met kinderen doen. Zo wordt onderwijsondersteunend gedrag op een laagdrempelige manier bevorderd (Tool bs. de Triangel, Gulpen).

               

                Gebruik praatpop

 

Huiswerkondersteuning

 • Overleg regelmatig met ouders hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen.
 • Geef ouders concrete taken om met hun kinderen te doen.
  • Het is goed voor de taalontwikkeling als ouders voorlezen en meelezen. Deze digitale (voor)leestips per leeftijdscategorie, samengebracht door studenten (dNP) zijn bedoeld om door te geven aan ouders.

                    

 • Zorg dat ouders de relatie met het schoolprogramma begrijpen.
 • Geef aan waar het lesmateriaal voor thuis gevonden kan worden (digitaal) of geef het mee.
 • Nodig onzekere ouders uit om individueel of met een groepje een half uur per week op school met het kind mee te doen. Een groepje ouders kun je ook precies voordoen wat de bedoeling is.
 • Als het rekenen in de bovenbouw te moeilijk is voor ouders, laat hen dan een rekenles bijwonen.
 • Laat kinderen samen met ouders na schooltijd het huiswerk maken.
 • Geef duidelijke uitleg bij het huiswerk.
  • Een tool van bs. St. Paulus hierbij is een voorblad dat bij het huiswerk meegegeven wordt. Hierop staan tips voor ouders die ze kunnen gebruiken voor thuis.