Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Georganiseerde contactmomenten


Praktisch

  • Organiseer thematische ouderavonden en inventariseer bij ouders welke thema’s zij interessant en belangrijk vinden. Laat dit niet helemaal open maar geef ook enkele opties die jullie als team belangrijk vinden.
  • Houd een voorstelronde op een centrale ouderavond, omdat dit het ijs breekt en ouders elkaar kunnen leren kennen;
  • Zorg voor opvang van kleinere broertjes en zusjes voor ouders die anders niet komen. Zet daar stagiaires voor in.
  • Organiseer momenten waarop ouders in de klas mogen komen meekijken op verschillende momenten in de week. Dan kunnen (werkende) ouders of grootouders altijd wel een keer. Denk ook aan verschillende momenten voor verschillende klassen, voor ouders die meerdere kinderen op school hebben (bijvoorbeeld ingeval van centrale ouderavonden).

Inhoudelijk

  • Pak een kennismakingsgesprek eens anders aan. Lees hoe een student die deelneemt aan de training cultuursensitieve gespreksvaardigheden een kennismakingsgesprek anders insteekt door niet meer te informeren maar alleen kennis te maken (lees verder). Bekijk ook het filmpje over een alternatieve start schooljaar.
  • Laat bij een oudergesprek de leerling aansluiten. Uit het vragenlijstonderzoek onder leerkrachten blijkt dat 61 % van alle leerkrachten van INNOVO- en Kindantescholen dit een goed idee vindt. Toch gebeurt het nog niet zo vaak in de praktijk. Bekijk ook het filmpje over driehoeksgesprekken.
  • Laat kinderen tijdens oudergesprekken zelf aan de hand van hun portfolio of een mindmap, die het kind zelf gemaakt heeft, vertellen waar ze mee bezig zijn en wat ze willen leren.

 

                                                          

              


Heeft jouw school ook goede tips en tools, deel ze met ons!