Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

De ouderrol in het onderwijs


  • Nodig ouders uit om educatieve taken te vervullen (lees-, reken-, computer-, knutselouders, etc.).
  • Laat (groot)ouders gastlessen geven over hobby, cultuur, beroep.
  • Vraag ouders persoonlijk om mee te helpen. En vraag de ouders die al educatieve taken vervullen om andere ouders mee te nemen (netwerk- en communityvorming)
  • Betrek ouders bij kwesties die spelen in de klas.
    Een mooi voorbeeld hiervan komt van basisschool St. Dionysius in Schinnen. Daar wordt gewerkt met datamuren. Met een datamuur worden groepsdoelen in de klas zichtbaar gemaakt. Voor ouders geeft dit inzicht over waar de kinderen mee bezig zijn. In dit bijzondere voorbeeld worden ouders betrokken bij het realiseren van de doelen. Naar aanleiding van het groepsdoel 'een rustige start van de dag en leswisselingen', werd ouders gevraagd om samen met hun kind mee te denken aan de vormgeving van een 'stemmeter'.