Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek
“Er werden doelen voor mij opgesteld. Ze vroegen wel of ik het ermee eens was, maar het zei me allemaal niet zoveel” (jeugdige)
“Als ouder ben je toch de ervaringsdeskundige. De hulpverlener kan handvatten geven, maar jij moet het doen” (ouder)
‘’Wat mij altijd het meeste raakt zijn de verhalen van ouders die tegen muren aanlopen in het web van de bureaucratie en hulpverlening. Het geeft mij energie om hen weer de juiste weg te wijzen. Ik weet hoe het voelt als je kind ongelukkig is en mensen niet naar je lijken te luisteren. Dat is echt heel erg’’  (jongerenwerker)
“Ik probeer alles eruit te halen wat erin zit, maar ik heb ouders die hun kind maar moeilijk kunnen ondersteunen. Als het kind dan last heeft van adhd of autistisch is, vind ik dat moeilijk. Wat hoort nog bij mij als leraar, wat ligt bij andere hulpverlenende instanties? Ik heb de neiging om het toch maar steeds zelf op te pakken en ouders aan te sturen”  (leraar)

Voor het onderzoek 'Partnerschap in jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs' is een apart onderdeel aangemaakt op dit kennisplatform. Dit nieuwe onderzoek is erop gericht dat professionals in verschillende vormen van jeugdhulpverlening en in het speciaal onderwijs samen met ouders en jeugdigen partnerschap vormgeven waarbij de eigen regie van ouders en jeugdigen op opvoeden en opgroeien centraal staat.

Op dit platform delen we bevindingen uit vragenlijstonderzoek en interviews, en good practices en tools uit het participatief actieonderzoek. Jeugdhulpverleners, leraren, docenten, studenten: Als je je aanmeldt bij de LinkedIn groep krijg je een melding wanneer we nieuw materiaal geplaatst hebben.