Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Op Pad Met R-Newt (Contour de Twern)


R-Newt Kids (onderdeel van Contour de Twern) ontwikkelde een toegankelijke tool, 'Op Pad met R-newt' om samen met gezinnen de samenwerking vorm te geven. Kennismaken, de ondersteuningsvraag in beeld brengen en de voortgang en successen komen allemaal aan bod in deze tool.