Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Informatieboekje residentiële setting


Dit boekje verschaft belangrijke informatie over onder andere de groep waar jeugdigen gaan wonen en over de verschillende rollen van professionals. Doel van het boekje is jeugdigen en hun ouders beter voorbereiden op de opname. Dit bevordert de kans op een goede samenwerking. Bekijk het boekje hier.