Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Stappenplan behandeltraject


Uit gesprekken met professionals, ouders en jeugdigen bleek dat er behoefte was aan informatie over verschillende fasen en gesprekken in de behandeling van jeugdigen. Dit resulteerde in een stappenplan waarin helder wordt wanneer welk gesprek plaatsvindt, wat het doel is van het gesprek en wie erbij aanwezig zijn. Het afstemmen van verwachtingen en verschaffen van heldere informatie draagt bij aan partnerschap met jeugdigen en hun ouders. Hier vind je het stappenplan.