Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Waaier kennis, houding en vaardigheden


De waaier is gericht op deskundigheidsbevordering van professionals en bevat kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn om partnerschap met ouders aan te kunnen gaan. De competenties zijn concreet uitgewerkt en gekoppeld aan voorbeelden. De waaier is een laagdrempelige tool die professionals kan helpen om hun kennis op te frissen of zich goed voor te bereiden op een gesprek met ouders. Hier kun je de waaier bekijken.