Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Johan de Jong


Mijn naam is Johan de Jong en ik ben opgeleid als filosoof/ethicus en wijsgerig pedagoog. Ik ben doctor in de sociale wetenschappen (Radboud Universiteit, 1998) en mijn promotieonderzoek ging over waardenopvoeding en onderwijsvrijheid. Als post doc onderzoeker (Radboud Universiteit 1998-2004; Universiteit Maastricht 2005-2008) heb ik gepubliceerd over morele en levensbeschouwelijke opvoeding in een pluriforme samenleving, de pedagogische opdracht van het onderwijs en (gezondheids)ethische kwesties.

Ik ben sinds 2018 als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Mijn focus ligt primair op de thematiek van partnerschapsrelaties tussen ouders en professionals in jeugdhulpverlening en onderwijs en daarnaast op de thema’s van diversiteit, participatie en inclusief onderwijs.

E-mail Johan

LinkedIn


<< terug naar het overzicht