Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Hélène Leenders


Mijn naam is Hélène Leenders. Ik ben doctor in de sociale wetenschappen (Universiteit Utrecht, 1999) en opgeleid als historisch/ theoretisch pedagoog en onderwijskundige. Als post doc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (2002-06) publiceerde ik over burgerschapsvorming en de pedagogische opdracht van het onderwijs.
Sinds 2015 ben ik associate lector bij Fontys Pedagogiek. Mijn focus ligt op de thematiek van passend onderwijs, diversiteit en sociale cohesie, (gelijke) onderwijskansen, partnerschapsrelaties tussen ouders en professionals in jeugdhulpverlening en onderwijs, de integratie van jeugdhulpverlening in het onderwijs en vernieuwingsonderwijs (reformpedagogiek, Montessori)

 

E-mail Hélène

LinkedIn

Recente publicaties

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019). Samenwerken met ouders van zorgleerlingen. Tilburg/FHP: Working Paper Fontys Hogeschool Pedagogiek.


Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019).Building strong parent–teacher relationships in primary education: the challenge of two-way communication, Cambridge Journal of Education, 1-15. DOI 10.1080/0305764X.2019.1566442


Leenders, H. & Mutsaers, P. (2018). Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15 (4), 37-42.


Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J. & Monfrance, M. (2018). Ouders van basisschoolleerlingen in Zuid-Limburg over ouderbetrokkenheid. Pedagogiek, 38(1),47-73. DOI: 10.5117/PED2018.1.LEEN


<< terug naar het overzicht