Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Recente Publicaties


Haasen, M. & Zijlmans, L. (2023) Op weg naar partnerschap. LBBO Beter Begeleiden, November 23, 12-15.

 

Haasen, M. & Diemel, K. (2022). Geef de jeugdhulpverlener toegang tot je klas. TIB 5, 17-19. 

 

Zijlmans, L. en Lemmers, B. (2022). Waarom moeilijk doen als het samen kan? Presentatie Voor de Jeugd Dag, 7-11-2022, Amsterdam.  

 

Leenders, H. (2022). Thuis en school goed op elkaar afstemmen? Zorg voor educatief partnerschapSpecial Ouderbetrokkenheid LBRT & Oudervereniging Balans 1, 6-9

 

Leenders, H., de Jong, J., Monfrance, M., & Haelermans, C. (2021). Samenwerken met ouders van zorgleerlingen - Collaborating with parents of at-risk students. Orthopedagogiek: Onderzoek En Praktijk, 60(6), 269–282.

 

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019). Samenwerken met ouders van zorgleerlingen. Tilburg/FHP: Working Paper Fontys Hogeschool Pedagogiek.


Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019).Building strong parent–teacher relationships in primary education: the challenge of two-way communication, Cambridge Journal of Education, 1-15. DOI 10.1080/0305764X.2019.1566442


Leenders, H. & Mutsaers, P. (2018). Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15 (4), 37-42.


Leenders, H., Haelermans, C., De Jong, J. & Monfrance, M. (2018). Ouders van basisschoolleerlingen in Zuid-Limburg over ouderbetrokkenheid. Pedagogiek, 38(1),47-73. DOI: 10.5117/PED2018.1.LEEN

 

 


<< terug naar het overzicht