Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Voor de Jeugd Dag 2022 - Waarom moeilijk doen als het SAMEN kan?


Op 7 november verzorgden Linda Zijlmans en Bram Lemmens een bijdrage aan de Voor de Jeugd Dag vanuit de Westergas in Amsterdam. Ze vertellen in het filmpje over een mooi praktijkvoorbeeld van een onderwijs zorgarrangement in Limburg: IZEO (Integraal Zorg en Onderwijs). Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, waarbij jeugdigen en hun ouders sterk betrokken worden. Klik hier voor de opname.


<< terug naar het overzicht