Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Moeilijk bereikbare ouders


  • Als een gedeelte van de ouders niet naar oudergesprekken of infoavonden komt, stel je dan de vraag op welke momenten deze ouders wel komen: meestal bij laagdrempelige activiteiten (bingo avond, rondgang school door eigen kind). Zet daarop in. Vervolgens kun je nagaan wat de oorzaken zijn de afwezigeid van ouders bij oudergesprekken/infoavonden (Voelen ze zich competent genoeg om deel te nemen aan het oudergesprek? Voelen ze zich veilig genoeg op school en bij de leerkracht? Hebben ouders het idee dat er niets te halen valt bij een oudergesprek/infoavond.
    • Lees verder voor een probleemanalyse en oplossing van een slecht bezochte voorlichtingsavond voor ouders van schoolverlaters.
    • Kijk het filmpje over een alternatief vormgegeven start van het schooljaar op drie basisscholen in Heerlen.
  •  Alle ouders worden graag persoonlijk aangesproken. Voor anderstalige en laagopgeleide ouders geldt nog sterker dat het beter is om de ouders persoonlijk aan te spreken dan schriftelijk of via mail te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door met de kinderen mee naar buiten te lopen wanneer de ouders de kinderen komen ophalen.
  • Verras ouders eens met een briefje in de broodtrommel.
  • Zorg voor een activiteit in de klas waarbij kinderen na school samen met hun ouders rond kunnen lopen om te laten zien wat ze hebben gedaan. Omdat het kind iets wil laten zien, zullen ouders minder snel nee zeggen.

Heeft jouw school ook goede tips en tools, deel ze met ons!