Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Informatie delen


 • Maak een jaarkalender aan het begin van het jaar
  • Zet daarin de data van ouderavonden, kijkmomenten in de klas en activiteiten
  • Geef direct aan waarbij hulp van ouders gewenst is
  • Plaats elke maand een (digitale) update van de kalender, ook van gewenste ouderhulp
  • Zet de kalender niet alleen op de website, deel hem ook uit.
 • Werk samen met klassenouders
  • Een klassenouder kan een verbindende rol kan spelen tussen ouders en leerkracht en ouders onderling
  • Een klassenouder kan laagdrempelig ouderhulp organiseren
  • Een klassenouder kan alledaagse informatie delen over bijvoorbeeld de luizencontrole.
 • Publiceer de notulen van de oudervereniging en hang ze ook in de gang.
 • Gebruik verschillende communicatiemiddelen: briefjes, digitale middelen, telefoon en spreek ouders persoonlijk aan (op de gang, op het schoolplein)
 • Wees je ervan bewust dat verschillende oudergroepen voorkeur hebben voor andere soorten communicatiemiddelen. De resultaten van het ouderonderzoek maken deze communicatievoorkeuren inzichtelijk.

 

 


Heeft jouw school ook goede tips en tools, deel ze met ons!