Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIAFontys Pedagogiek

Nieuwsarchief


Juli 2019  Er is een mooi nieuw themaportret beschikbaar! Op de Driepas, de taalschool in Echt, komen veel nieuwkomers met een andere thuistaal. De school weet anderstalige ouders goed bij school te betrekken door de ontwikkeling van kinderen te visualiseren. Ze gebruiken onder andere pictogrammen en filmopnames van kinderen. Lily, de IB-er, juf Henriette, leerling Tatjana en haar vader leggen in dit filmpje uit hoe dit gedaan wordt.

Juni 2019 Het schoolportret van bs Petrus Canisius in Puth staat als inspirerende praktijk centraal bij het symposium over thuistaal en onderwijs op 27 november op de campus van Fontys Sittard. Noteer de datum alvast, en meld je op tijd aan. Dit wordt echt zeer de moeite waard voor leraren, ouders, schooldirecteuren, studenten en onderzoekers.

Mei 2019. Petra Swennenhuis en Hélène Leenders presenteerden op 23 mei 2019 bij het NJI congres Jeugd in Onderzoek Partnerschap tussen ouders en professionals in de Jeugdhulpverlening. Op basis van 103 interviews met ouders die studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek in 2018 uitvoerden in de volle breedte van het werkveld van de jeugdhulpverlening werd onderzocht of de kwaliteit van de samenwerking(srelatie) en de mate waarin ouders eigen regie over de opvoeding ervaren samenhangt met type zorgaanbod (instellingen voor ambulante opvoedingsondersteuning; semi-residentiële instellingen en dagopvang; en residentiële instellingen voor jeugdhulpverlening. De powerpointpresentatie vind je hier.

april 2019  De interviewstudie onder leerkrachten heeft geleid tot deze internationale publicatie:

Leenders, H., De Jong, J., Monfrance, M. & Haelermans, C. (2019). Building strong parent–teacher relationships in primary education: the challenge of two-way communication, Cambridge Journal of Education, (1-15). DOI 10.1080/0305764X.2019.1566442

Dit artikel versterkt het bestaande inzicht over educatief partnerschap in Nederland omdat de wederkerigheid van partnerschap centraal stond in de analyse van de praktijkvoorbeelden van leerkrachten over hun gesprekken met ouders  (eenzijdige vs tweezijdige communicatie). De resultaten geven aanleiding tot zorg over partnerschap tussen ouders en leerkrachten in het kader van passend onderwijs.

Januari 2019. Hélène Leenders en Paul Mutsaers gaan in het themanummer over Diversiteit in op de cultuurresponsiviteit van leerkrachten in hun gesprekken met migrantenouders en laagopgeleide ouders van oorspronkelijk Nederlandse komaf. Lees hoe sensitief en compassievol leerkrachten van basisscholen in Limburg omgaan met ouders met een ander referentiekader, een andere culturele of etnische achtergrond en/of een andere thuistaal (ook het dialect).  Diversiteit waarderen in het primair onderwijs. Lessen uit Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 15 (4), 37-42.

November 2018. Het themaportret Het huisbezoek op SBO de Griffel is geplaatst. Twee kinderen, hun moeder, hun leerkrachten en de schooldirecteur leggen helder uit waarom huisbezoeken zo waardevol zijn. Het speciaal onderwijs kan hiermee andere scholen inspireren.

Oktober 2018. Lees de twee artikelen die in september verschenen in Didactief (over de ouderstudie) en Passend Onderwijs Magazine (over omgaan met ouders van zorgleerlingen).

September 2018. Er is een nieuw themaportret geplaatst: Het huisbezoek op SO Catharina. In dit filmpje leggen een kind, een ouder en leerkrachten uit hoe dit werkt en waarom het zo belangrijk is. Niet alleen voor het speciaal onderwijs, maar voor alle scholen.

Juli 2018 Er is een nieuw schoolportret geplaatst van een school met een bijzondere leerling- en ouderpopulatie. bs Petrus Canisius in Puth heeft drie NT2-klassen en acht reguliere groepen. Door geïntegreerde opvang te bieden met veel contacten tussen de Nederlandstalige en anderstalige leerlingen draagt de school bewust bij aan de integratie van buitenlandse families en nieuwkomers. Leerlingen, ouders, directie en leerkrachten leggen in het filmpje uit hoe het werkt op hun wereldschool. Er is ook achtergrondinformatie bij de film en tips voor scholen met anderstalige ouders en leerlingen.

Juni 2018: Leraar24 heeft onder de titel Zo werk je beter samen met ouders in het basisonderwijs op 29 juni een uitgebreid overzicht van aanbevelingen uit ons onderzoek geplaatst. De succesfactoren voor educatief partnerschap zijn op een rij gezet en voorzien van doorkliks naar de pagina's van onze website die gaan over het belang van informele contactmomenten, een duidelijk besluitvormingsproces, het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en het ondersteunen van ouders bij thuisleren. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van cultuursensitieve gespreksvaardigheden. Kijk bij "uit het onderzoek".

Mei 2018: Er is een interview met het nieuwspodium Bron over het nut van huisbezoek toegevoegd bij "uit het onderzoek". Ook is de ouderstudie gepubliceerd in het Nederlandse tijdschrift Pedagogiek  (klik hier)

April 2018: Er is een nieuw filmpje toegevoegd bij "uit het onderzoek". Tijdens het afsluitend symposium in Maastricht zijn een leerkracht, onderzoeker, lerarenopleider, schooldirecteur, bestuurder en praktijk onderzoeker geïnterviewd over het belang van educatief partnerschap en de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksproject. Ook zijn de Engelstalige artikelen van resp het oudervragenlijstonderzoek (klik hier) en het lerarenvragenlijstonderzoek (klik hier) gepubliceerd.

Maart 2018: Zie bij 'Uit het onderzoek' een foto impressie van het symposium van 7 feb op de Universiteit Maastricht

Februari 2018: Kom naar het afsluitend symposium van het hele project op 7 februari! Klik hier om u aan te melden. Voor meer informatie en het programma zie 'uit het onderzoek'.

Januari 2018: Noteer 7 februari voor het afsluitend symposium van het totale project! Kijk ook naar 'A brief overview of the findings and output of the research project' voor een korte (Engelstalige) samenvatting van het hele project.

December 2017: De working paper over de leerkrachteninterviews is toegevoegd bij publicaties.

November 2017: Deze maand zijn er verschillende vernieuwingen doorgevoerd in de website. Neem eens een kijkje bij het vernieuwde overzicht met tools en de nieuwe indeling bij inspirerende praktijken. Daarnaast zijn er meerdere nieuwe themaportretten toegevoegd: filmpje over alternatieve start van het schooljaar, over Class Dojo en over leerkracht-ouder-kind gesprekken. Er zijn ook goede leestips opgenomen voor schoolteams die te maken hebben met laaggeletterde en anderstalige ouders.

September 2017: ‘Twee nieuwe thematische schoolportretten toegevoegd een filmpje over community vorming op bs. De Wegwijzer en een filmpje over het leren thuis stimuleren via VVE’

Juli 2017: De training 'cultuursensitieve gespreksvaardigheden', ontwikkeld door leerkrachten, studenten en docenttrainers, is opgenomen in het Lerarenregister! In de laatste week voor de zomervakantie werden de certificaten feestelijk uitgereikt aan 14 leerkrachten en 9 studenten. Lees verder. En de Onderzoeksrapportage Leerkrachtinterviews is beschikbaar

Juni 2017: Klavertje Vier met invulbladen voor ouders en kinderen en praatpapieren voor leerkrachten als tool voor kennismakingsgesprekken en zorggesprekken toegevoegd. Ook nieuw zijn de digitale (voor)leestips per leeftijdscategorie om aan ouders door te geven.

Mei 2017: ClassDOJO, Klasbord, Ouderportaal, ISY & Quebble met elkaar vergeleken op inzetbaarheid verbinding school en thuis, inclusief instructie. Ook nieuw zijn instructiefilmpjes van Anouk Héman (student Pabo) voor de ondersteuning van ouders bij het taalhuiswerk.

April 2017: Twee nieuwe filmpjes geplaatst: minicollege over slimme strategieën voor educatief parternschap en FHP docenten over de rol van ouders binnen de MR op bs. Cortemich, Triangel Ulestraten, Aan de Meule, Leyenbroek en Bergop.

Maart 2017: Onderzoeksrapportage vragenlijstonderzoek leerkrachten beschikbaar & nieuw schoolportret bs. Leyenbroek toegevoegd.